Its funny funny
Main Art Works
SIVA 07 Painting department Contemporary Art Exhibition
 
 
Opening: Mar 06, 2010 (Saturday) at 16:00
Exhibition Date: Mar 07, 2010 CMar 13, 2010
Opening Hours: 11:00 am C 18:00 pm (Sunday, Monday closed)
Venue: 709 Lingshi Road, Building No. 40-2F. Shanghai. China.
 
Participating Artisis: Zhuang Caiping  Zhu Min  Liu Fangxuan  Lin Danqi  Jin Tianyi  Sun Xiajun  Qiu Guangyu
Yan Qing  Li Hui  Yu Wenzhu  Xu Cheng  Su Xueling  Feng Xue  Yu Qiushi Shen Linghao  Xie Chenlin
 
Curator: Yan Qing  Yang Jie  Xu Cheng  Yu Wenzhu
Artist Advisor: Jin Feng
Art Director:  Li Xiaofei
 
© Copyright FCAC 2007